Konvivialita a konvivialismus

Jiří Silný

Článek objasňuje vznik a význam pojmů konvivialita a konvivialismus a poukazuje na různé vrstvy společenské reality, které s pojmy souvisí. Hlavní část textu se věnuje konceptu konviviality, jak jej používal Ivan Illich, a jeho aktualizaci v okruhu autorů a podporovatelů prvního (2013) a druhého (2020) konvivialistického manifestu, které se snaží o vyjádření ideologie konvivialismu. Konvivialismus usiluje o formulování společných humanistických základů moderních emancipačních proudů i spirituálních tradic. Stať zmiňuje i propojení mezi konvivialitou a konceptem nerůstu.

Silný, Jiří, Konvivialita a konvivialismus. FSP, č. 3, 2022

Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .