Prodlužující se pracovní dráhy, digitalizace, propouštění a gender v peněžnictví

Alena Křížková

Abstrakt
Tento článek se zabývá strukturou zaměstnanosti starších osob v sektoru peněžnictví v ČR a zkušenostmi žen a mužů 50+ s prodlužováním pracovního života a s propouštěním v souvislosti s probíhající digitalizací a reorganizací v tomto oboru. Soustředíme se na to, jak možnost  propouštění pro nadbytečnost vnímají starší zaměstnaní v tomto oboru v souvislosti s jejich měnícími se pracovními podmínkami. Kvalitativní výzkum zaměřený na pracovní podmínky a zkušenosti s propouštěním a odchodem do důchodu žen a mužů 50+ ukázal, že starší zaměstnaní jsou významně ohroženi propouštěním, které pro ně představuje zdroj stresu. Muži vnímají propouštění spíše se sebevědomím a zvažují nebo realizují odchod do předčasného důchodu, pokud nemají živitelské závazky. Pro ženy a muže s finančními závazky v rodině není předčasný důchod alternativou. Ženy prožívají prodlužující se pracovní život spíše s obavami z propouštění a v zaměstnání zůstávají déle než by chtěly, přičemž se snaží akumulovat vyšší příjem pro budoucí důstojný důchod.

Klíčová slova: prodlužování pracovního života; propouštění pro nadbytečnost; digitalizace; peněžnictví; genderové nerovnosti; ageismus

Křížková, Alena, Prodlužující se pracovní dráhy, digitalizace, propouštění a gender v peněžnictví. FSP, č. 3, 2022

Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .