Výzkumné pracovnice VÚPSV/RILSA na mezinárodní konferenci Asociace samostatných odborů „Podpora a ochrana kolektivního vyjednávání, zaměstnanosti a práva pracovníků na spravedlivé mzdy a důstojné pracovní podmínky“ (Praha, 12. 7. 2022)

Výzkumné pracovnice VÚPSV/RILSA Helena Marešová, Marie Táborská a Jana Váňová na konferenci přednesly zjištění své studie „Kolektivní vyjednávání jako klíčová součást dobře fungujícího sociálně tržního hospodářství a spolupráce sociálních partnerů na úrovni odvětí (Dopady digitalizace a zavádění nových technologií na trh práce, vzdělávání a na sociální dialog)“.

 

Ohledně souběhu nastupujícího Průmyslu 4.0 a dopadů koronavirové pandemie výzkumnice upozornily mj. na paradox, kdy se na jedné straně zintenzivnila digitalizace, na straně druhé se snížil příjem části obyvatel a omezení sociálních kontaktů silně postihlo sektory závislé na bezprostředním kontaktu se zákazníky.

Zmíněná studie je součástí sborníku Podpora a ochrana kolektivního vyjednávání, zaměstnanosti a práva pracovníků na spravedlivé mzdy a důstojné pracovní podmínky (I. část, ASO, Praha 2022).

Program a videozáznam konference jsou volně dostupné zde: https://www.asocr.cz/obsah/54/mezinarodni-konference-aso/331308 (prezentace tří pracovnic VÚPSV/RILSA začíná zhruba v čase 3:05:20).

Kategorie Aktuality CZ.