Nový policy paper VÚPSV/RILSA: Inflation Inequality in the Czech Republic (Inflační nerovnost v České republice)

Nový policy paper koresponduje mimo jiné s tím, jak ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí Robin Maialeh představil priority svého pracoviště při květnovém jednání se zástupci výboru Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci.

2. letošní policy paper VÚPSV/RILSA vychází v anglickém jazyce. Klade si za cíl vypočítat indexy spotřebitelských cen pro různé skupiny domácností České republiky. Autoři pracují s daty Statistiky rodinných účtů a indexem spotřebitelských cen. Zjistili, že míry inflace specifické pro jednotlivé skupiny českých domácností jsou velmi podobné míře inflace pro celkovou populaci nezahrnující seniory. Jedinou výjimkou jsou domácnosti rodičů-samoživitelů, které v roce 2022 čelí vyšší inflaci. Rozdíl je však relativně nízký.

Dále výzkumníci uvádějí, že inflace v kategorii bydlení, voda, elektřina, plyn a další energie je vyšší u domácností s nízkými příjmy a u domácností rodičů-samoživitelů než u domácností s vyššími příjmy a domácností se dvěma rodiči. Největší rozdíl je viditelný u domácností s jedním rodičem, pro které rostoucí ceny bydlení, vody, elektřiny, plynu a dalších energií představují 40,15 % celkové inflace oproti 28,44 % u úplných rodin.

Snížení kupní síly jako důsledek inflace autoři vypočetli pro nízkopříjmové domácnosti a domácnosti rodičů-samoživitelů ve výši 15 179 Kč, respektive 20 445 Kč. Autorský kolektiv doporučuje, aby se vládní pomoc přednostně zaměřila na domácnosti samorodičů a domácnosti s nízkými příjmy.
Policy paper obsahuje česky psaný abstrakt.

Zmíněný výzkum mimo jiné odpovídá květnovému setkání ředitele VÚPSV/RILSA Robina Maialeh a výzkumné pracovnice Jany Váňové se zástupci výboru Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci (European Parliament Committee on Employment and Social Affairs), které se uskutečnilo v souvislosti s blížícím se českým předsednictvím v Radě EU. Delegaci Evropského parlamentu vedl český politik Tomáš Zdechovský, jejími členy byli i europoslanci Radan Kanev a Gabriele Bischoffová. Jednání se zúčastnili také pracovníci Kanceláře Evropského parlamentu v Česku.
Předmětem schůzky bylo seznámit členy Evropského parlamentu a unijní úředníky s aktuální sociálně-ekonomickou situací v ČR. Probírala se témata válečných uprchlíků z Ukrajiny, bytové situace a dopadů inflace, to vše v kontextu sociálního systému České republiky. Zástupci Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí při setkání představili výzkumné priority svého pracoviště.

Česky psaný výběr toho nejpodstatnějšího ze zmíněného výzkumu včetně doporučení pro decizní sféru lze nalézt v policy briefu VÚPSV/RILSA Inflační nerovnost v České republice:

Kategorie Aktuality CZ.