Nový policy paper VÚPSV/RILSA – Location Choice and Dispersal Policies: Ukrainian War Immigrants in the Czech Republic (Volba místa k pobytu a přesídlovací politika: Ukrajinští váleční uprchlíci v České republice)

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ve své ediční řadě policy papers poskytuje dobře srozumitelný vhled do vybraných témat sociální politiky a doporučení pro rozhodovací sféru.

Třetí letošní policy paper VÚPSV/RILSA vychází – stejně jako ten předchozí – v anglickém jazyce. Autoři se snaží vysvětlit nerovnoměrné rozdělení ukrajinských válečných uprchlíků v České republice analýzou takových determinantů volby místa k jejich pobytu, jako jsou etnické sítě a vyhlídky na zaměstnání.

Provedený výzkum nalezl důkazy o pozitivní korelaci mezi počtem ukrajinských uprchlíků a (1.) počtem předchozích ukrajinských přistěhovalců usídlených v ČR a (2.) počtem dostupných pracovních pozic. Kromě toho autoři provedli rešerši zahraničních studií o účinnosti přesídlovacích politik a zjistili, že relokační politiky mají nejednoznačné dopady na integraci uprchlíků na trhu práce. Autorský kolektiv VÚPSV/RILSA tvůrcům české přesídlovací politiky doporučuje zohledňovat integraci uprchlíků a záměry zůstat v zemi.

Policy paper obsahuje česky psaný abstrakt.

Česky psaný výběr toho nejpodstatnějšího ze zmíněného výzkumu včetně doporučení pro decizní sféru lze nalézt v policy briefu VÚPSV/RILSA Volba lokality k pobytu a přesídlovací politika: Ukrajinští váleční uprchlíci v České republice

Kategorie Aktuality CZ.