Inovace ve společensky odpovědném podnikání v době pandemie covidu-19

Marie Dohnalová − Kateřina Legnerová

Autorky zkoumaly sociální podniky různých právních forem, které splňují charakteristiky společensky odpovědného podnikání. Zjišťovaly, zda byly vnímány změny zaváděné směrem k zaměstnancům v době covidu-19 jako inovace, nebo nikoliv.
Výsledky výzkumu potvrdily, že existují rozdíly v chápání sociálních inovací mezi sociálními podniky z tržního soukromého sektoru (obchodní společnosti a družstva) a sociálními podniky z neziskového soukromého sektoru (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace).

Dohnalová, Marie, Inovace ve společensky odpovědném podnikání v době pandemie covidu-19. FSP, č. 4, 2022

Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .