Předsednická konference na vysoké úrovni na téma podpory dětí v kontextu Záruky pro děti

Gabriela Lazárková − Alexandra Lacinová − Miroslava Šircová

Zpráva přibližuje předsednickou konferenci na vysoké úrovni na téma podpory dětí v kontextu evropské Záruky pro děti (High Level Presidency Conference on Child Support in the Context of the Child Guarantee). Autorky zprávy přibližují jednotlivé konferenční panely a vyzdvihují, že se diskutující shodli na důležitosti podpory Záruky pro děti, kterou pokládají za společný úkol všech členských států EU na cestě k prevenci sociálního vyloučení dětí a zajištění rovného přístupu dětí ke klíčovým službám. Vystupující za klíčové nástroje této agendy považovali důraz na součinnost aktérů na všech úrovních, průběžný sběr a vyhodnocování dat, inkluzivní a multidisciplinární přístup, sdílení příkladů dobré praxe i chyb. V neposlední řadě účastníci konference upozorňovali na význam vyčlenění dostatečných finančních zdrojů a jejich efektivní využití.

Lazárková, Gabriela, Předsednická konference na vysoké úrovni na téma podpory dětí v kontextu Záruky pro děti. FSP, č. 4, 2022

Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .