První data výzkumu „Současná česká rodina“ volně dostupná v datovém archivu

Anna Šťastná

Zpráva představuje nová data výzkumu Současná česká rodina, který je součástí mezinárodního šetření Generations and Gender Survey (GGS). Tato data jsou nyní volně dostupná v datovém archivu projektu pro potřeby široké odborné veřejnosti.
Autorka zprávy vyjadřuje přesvědčení, že datové soubory budou českou i mezinárodní odbornou komunitou hojně využívány a v rámci detailních národních i širších mezinárodních komparativních analýz poskytnou důležité informace pro další rozvoj české rodinné a sociální politiky.

Šťastná, Anna, První data výzkumu_Současná česká rodina_volně dostupná v datovém archivu. FSP, č. 4, 2022

Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .