Nová monografie RILSA: Stabilita rodiny a porozchodová péče o děti ve veřejném mínění

PALONCYOVÁ, Jana – HÖHNE, Sylva – BARVÍKOVÁ, Jana – ŽÁČKOVÁ, Lucie – JANUROVÁ, Kristýna: Stabilita rodiny a porozchodová péče o děti ve veřejném mínění [Family Stability and Care for Children after Parents Separation/Divorce in Public Opinion]. Praha: RILSA, 2022, 69 s. – ISBN 978-80-7416-436-1 (print), ISBN 978-80-7416-437-8 (pdf)

 

Nová monografie Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA) přináší výsledky výzkumu veřejného mínění k problematice stability současných rodin se zaměřením na uspořádání péče o nezletilé děti po rozvodu/rozchodu rodičů. Tento výzkum na reprezentativním vzorku dospělé populace ČR ve věku 18 až 65 let zjišťoval názory a postoje veřejnosti ve čtyřech hlavních tematických oblastech: 1. rodina, partnerství a rozchod/rozvod; 2. důležitost odborné pomoci; 3. uspořádání péče o děti po rozchodu/rozvodu; 4. výživné.

Autorky zjistily, že partnerský vztah pro většinu české populace představuje důležitou životní hodnotu, není však cílem sám o sobě: důraz je kladen na kvalitu vztahu. Hlavními příčinami rozpadu partnerství bývají nevěra, případně jiný partnerský vztah, nedostatek vzájemné pozornosti, neschopnost spolu hovořit a odlišnosti v názorech a postojích.

Výzkum rovněž ukázal, že ačkoli není rozpad rodiny v české společnosti výjimečným jevem, povědomí o tom, jak celý proces probíhá, jak je možné péči o děti následně nastavit a jaké to vše může mít praktické dopady na děti i rodiče, je obecně malé.

Nová monografie Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí potvrzuje naléhavou potřebu systematického uchopení edukace rozcházejících se rodičů formou psycho-sociálně-právního poradenství a osvěty široké veřejnosti.

Výzkum byl realizován jako jedno z dílčích šetření v rámci pětiletého projektu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče.

 

Monografie Stabilita rodiny a porozchodová péče o děti ve veřejném mínění ke stažení: https://katalog.vupsv.cz/fulltext/vz_509.pdf

Informace o projektu RILSA Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče a dosavadní výstupy tohoto projektu: https://old.rilsa.cz/projekty/?id=337&event_calendar_cat=26

Kategorie Aktuality CZ.