RILSA na jednání o vědecké spolupráci mezi Českou republikou a Gruzií

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA) byl přizván k budování vědecké spolupráce mezi Českou republikou a Gruzií v oblasti ekonomického a sociálně politického výzkumu.

Robin Maialeh, ředitel RILSA, a dva další pracovníci našeho výzkumného ústavu – Tomáš Sirovátka a Jiří Vyhlídal – se 3. listopadu zúčastnili setkání s delegací gruzínského ministra práce; hostitelem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí.  Obě strany si přislíbily navázat spolupráci ve vědecko-výzkumné oblasti trhu práce.

Diskutovalo se o tématech, k nimiž může RILSA gruzínským partnerům předat své poznatky a zkušenosti. Mělo by se jednat zejména o tyto okruhy:

–           ekonomicko-právní transformace českého trhu práce v uplynulých dekádách;

–           metody pro vyhodnocování politik trhu práce a prezentace výsledků RILSA v této oblasti;

–           úskalí malých otevřených ekonomik a dopadů odlivu kapitálu na mzdovou úroveň v zemi.

Kategorie Aktuality CZ.