Ředitel RILSA Robin Maialeh na 94. konferenci International Atlantic Economic Society

Ve dnech 6. – 9. října 2022 se ve Washingtonu konala 94. prestižní konference Mezinárodní atlantické ekonomické společnosti (International Atlantic Economic Society /IAES/). Poprvé zde byl zastoupen i Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA).

Konference International Atlantic Economic Society měla mezi svými prezidenty několik nobelistů a jí pořádaných konferencí se pravidelně účastní ekonomové z nejlepších univerzit světa. Na té letošní nechyběli ekonomové z Princetonu, Harvardu, Yale, LSE, Chicaga nebo UCLA, včetně zástupců mezinárodních institucí MMF a Světové banky.

Letos poprvé měl na této konferenci svého zástupce i Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA). Jeho ředitel Robin Maialeh předsedal panelu mikroekonomické teorie (Microeconomic Theory Session Chair),  v jehož rámci prezentoval svůj příspěvek Success-Breeds-Success Distributional Dynamics in Stochastic Competitive Systems.

 

Internetové stránky 94. konference International Atlantic Economic Society:  https://iaes.confex.com/iaes/94am/meetingapp.cgi/Home/0

Kategorie Aktuality CZ.