Výzkumná pracovnice RILSA Olga Nešporová o historických a sociálních proměnách pohřbívání v českých zemích

Jeden z nejčtenějších českých zpravodajských portálů Idnes.cz a časopis Téma přinesly obsáhlý rozhovor se socioložkou Olgou Nešporovou z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA). Tématem byly historické, kulturní a sociální souvislosti pohřbívání.

Výzkumná pracovnice z RILSA upozornila například na to, že způsob, jakým se ke smrti stavíme dnes a jak pohřbíváme své blízké, významně souvisí s tím, jak jsme to dělali v minulosti. V českém případě bylo klíčové období reálného socialismu: s jeho dopady se i v kultuře pohřbívání vyrovnáváme dodnes.

Olga Nešporová se problematikou smrti zabývá dlouhodobě, její význam v oblasti sociální politiky analyzovala například v článku Smrt a umírání: opomíjené téma veřejných politik v časopise Fórum sociální politiky. Stať je dostupná zde: https://old.rilsa.cz/2011/12/09/smrt-a-umirani-opomijene-tema-verejnych-politik/

Další studie RILSA upozorňuje na důležité socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti, dostupná je zde:

Projekt RILSA Sociální dopady individualizace smrti na současnou českou společnost přinesl mnoho zajímavých výsledků, seznam publikačních výstupů tohoto projektu je k dispozici zde:

https://old.rilsa.cz/projekty/seznam-publikaci-vazanych-k-projektu/?projekt=177&site

Rozhovor s Olgou Nešporovou pro Idnes.cz z 16. 11. 2022 (stejný text přinesl časopis Téma ve svém letošním 45. čísle): https://www.idnes.cz/onadnes/vztahy/smrt-cirkev-krestanstvi-obrad-pohreb-antropologie-sociologie.A221103_133939_ona-vztahy_mejt?zdroj=top

Kategorie Aktuality CZ.