RILSA hostil meeting v rámci projektu Reach Out to the „Left-Behind“ – improving guidance for working persons from the underprivileged milieu

Dlouhodobý projekt je podpořen z programu ERASMUS+, jeho cílem je podporovat další vzdělávání nízkokvalifikovaných a nízkopříjmových pracovníků. Tito lidé jsou zpravidla ohroženi tzv. příjmovou chudobou, přičemž další vzdělávání by jim mohlo pomoci nalézt lepší uplatnění na trhu práce.

Společný meeting v rámci projektu Reach Out to the „Left-Behind“ – improving guidance for working persons from the underprivileged milieu se konal 7. a 8. listopadu 2022 ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí (RILSA).

Na programu byly – samozřejmě kromě informací o pokroku jednotlivých národních řešitelských týmů – zejména přípravné práce na expertních rozhovorech. V nejbližší době výzkumníky/-ice z RILSA totiž čeká 12 rozhovorů se stakeholdery a odborníky na vzdělávání dospělých, ale i s cílovou skupinou lidí pocházejících z prostředí, kde nebyl kladen důraz na vzdělávání. Předpokládáme, že lidé z této skupiny budou náročnými respondenty/-kami.

Informace o projektu Reach Out to the „Left-Behind“ – improving guidance for working persons from the underprivileged milieu na webu RILSA: https://old.rilsa.cz/projekty/?id=401

Kategorie Aktuality CZ.