5. letošní číslo časopisu Fórum sociální politiky: mj. o měření kvality sociální péče, nastavení I. důchodového pilíře a o vnímání role státu během koronavirové pandemie

Také prosincové vydání časopisu Fórum sociální politiky, vydávaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (RILSA), přináší erudované články k důležitým aktuálním tématům sociální politiky.

Obsah 5. čísla Fóra sociální politiky:

Recenzované články                                                            

Systémové hodnocení kvality péče a služeb: inspirace z oblasti paliativní péče

Lucie Žáčková – Martin Loučka

Duševní zdraví, subjektivní zdravotní stav a osobní blahobyt ve vybraných okresech České republiky

Beatrice-Elena Chromková Manea – Dana Hübelová

Mikroekonomická kvantifikace výhodnosti českého základního důchodového pojištění dle parametrů pro rok 2023

Jiří Vopátek

Percepce principu solidarity a role státu v době před pandemií covidu-19 a v jejím průběhu jako výzva pro sociálně-pedagogické působení v oblasti posilování sociální soudržnosti

Jiří Pospíšil − Ivana Olecká

Knihy, které nezestárly

Jan Keller připomíná knihu socioložky Dominique Méda „Práce jako mizející hodnota?“

Recenze

Recenze publikace „Financování zdravotnických systémů: v kontextu české zdravotní politiky“

Kateřina Šámalová

Recenze knihy „Dějiny lidí“

Petr Šafařík

Informační servis

Zpráva o konferenci Sociální politika 2022

Vladimír Barák

Celé 5. letošní číslo časopisu Fórum sociální politiky je k dispozici zde: https://old.rilsa.cz/2022/12/20/forum-socialni-politiky-5-2022/

 

Kategorie Aktuality CZ.