Financování zdravotnických systémů v kontextu české zdravotní politiky

Kateřina Šámalová

Mertl, Jan: Financování zdravotnických systémů: v kontextu české zdravotní politiky. Praha: Wolters Kluwer, 2022, 263 stran. ISBN 978-80-7676-505-4

Hodnocená monografie je věnována mnohavrstevné problematice financování zdravotnictví. Výklad je podložen bohatou výzkumnou praxí autora zahrnující analýzu zahraničních zdravotnických systémů. Čtenáři se tak dostává řada teoretických poznatků. Práce ovšem neulpívá pouze na teoretické rovině: překračuje ji řadou analýz kotvených v praxi a nabízí doporučení pro český zdravotnický systém. Publikace zaujme široké vrstvy čtenářů − od studentů po zralé akademiky, a to napříč studijními programy a vědními oblastmi, které mají co říci k regulaci finančních toků ve zdravotnictví. Své nesporné místo má i v knihovnách politiků a tvůrců zdravotnického systému. Na současném českém trhu není k dispozici kniha s obdobným zaměřením, což přínos a hodnotu nové monografie Jana Mertla podtrhuje.

Šámalová, Kateřina, Financování zdravotnických systémů v kontextu české zdravotní politiky. FSP, č. 5, 2022

Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .