Zpráva o konferenci Sociální politika 2022

Vladimír Barák

Zpráva představuje mezinárodní konferenci Sociální politika 2022, kterou uspořádala v Praze 3. listopadu 2022 Katedra hospodářské a sociální politiky Národohospodářské fakulty VŠE. Akce se konala již počtvrté. Tentokrát nesla podtitul Dopady inflace do sociální oblasti.

Barák, Vladimír, Zpráva o konferenci Sociální politika 2022. FSP, č. 5, 2022
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .