Seminář výzkumných pracovníků RILSA o efektivnosti nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti před pandemií covidu-19 a během pandemie

Pracovníci Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA) uspořádali 20. prosince 2022 ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí seminář pro odbornou veřejnost ,,Efektivnost nástrojů APZ v období konjunktury a v období COVID krize, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané”. Na semináři byly prezentovány výsledky výzkumného projektu RILSA, který byl řešen v letech 2021–2022.

Na semináři zazněly tyto příspěvky (jména prezentujících jsou uvedena v závorkách): Uvedení, seznámení s cíli projektu (Tomáš Sirovátka), Strategie zaměstnavatelů a spolupráce s Úřadem práce v období pandemie, signalizační hodnota programů APZ (Jiří Vyhlídal), Cílenost programů APZ v době pandemie (Markéta Horáková), Dopady programů APZ v období pandemie (Miroslav Suchanec), Vyhodnocení  projektu Podpora dlouhodobě nezaměstnaných/PDU (Tomáš Sirovátka), Vyhodnocení přínosu Příspěvku na dojížďku (Miroslava Rákoczyová), Metodika „Náklady na nezaměstnaného“ (Robert Jahoda),   Implikace pro politiku zaměstnanosti, doporučení  (Tomáš Sirovátka).

V diskusi vystoupili další členové řešitelského týmu (Ondřej Hora, Robert Trbola).

Podrobnější  informace poskytnou dva hlavní výstupy (monografie) z projektu, jež budou zveřejněny po dokončení recenzním řízení.

Níže uvádíme jednotlivé prezentace.Výstupy z projektu za první rok řešení jsou dostupné zde:

https://katalog.vupsv.cz/fulltext/vz_498.pdf

https://old.rilsa.cz/download/forum-socialni-politiky-6-2021/?wpdmdl=14527&refresh=622f3f96c4b361647263638

https://katalog.vupsv.cz/fulltext/vz_499.pdf

https://katalog.vupsv.cz/fulltext/vz_500.pdf

Kategorie Aktuality CZ.