Nový policy paper RILSA – Household-specific Energy Expenditure and Inflation in the Czech Republic (Energetické výdaje domácností a inflace v České republice)

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA) ve své ediční řadě policy papers poskytuje dobře srozumitelný vhled do vybraných témat sociální politiky a doporučení pro rozhodovací sféru.

Nový policy paper RILSA je publikován – stejně jako dva předešlé – v angličtině.  Jeho autorem je ekonom Filip Mandys, výzkumný pracovník RILSA působící rovněž v Evropském investičním fondu v Lucembursku.

Novým policy paperem RILSA zareagoval na situaci, kdy v odborné literatuře téměř chyběly informace o dopadu energetické inflace na různé skupiny spotřebitelů.  Filip Mandys analyzuje energetickou inflaci a výdaje na energie domácností pomocí nejnovějších dat a aplikací metod vážených nejmenších čtverců (WLS) a váženého průměru. Výsledky naznačují, že podíl energetických výdajů na celkových výdajích je nejvíce ovlivněn počtem dětí a důchodců v domácnosti – zvyšuje se o 6,6 % a 24 % za každé další dítě nebo důchodce. Tento výsledek platí zejména pro výdaje za elektřinu a plyn.
Z výsledků výzkumu vyplývá i to, že průměrná česká domácnost čelila mezi červnem 2021 a 2022 nárůstu cen energií o 45,2 %. V absolutním vyjádření průměrná domácnost utrpěla roční ztrátu 10 000 Kč na obyvatele, přičemž nejvíce postiženými skupinami byli důchodci, obyvatelé malých obcí, majitelé domů a domácnosti s nízkými příjmy.
Domácnosti s nejnižšími příjmy ztratily 21 000 Kč, což je poměrně výrazně více než 26 000 Kč, o které přišly domácnosti s vysokými příjmy.
Nový policy paper RILSA nabízí i doporučení pro tvůrce politik, například poskytovat finanční pomoc specifickým skupinám obyvatel a legislativními nástroji podporovat energeticky úsporné chování.

Policy paper obsahuje česky psaný abstrakt.

Kategorie Aktuality CZ.