První letošní policy paper RILSA – Digitální pracovní platformy a platformová práce v České republice

Ve své ediční řadě policy papers poskytuje Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA) dobře srozumitelný vhled do vybraných témat sociální politiky a doporučení pro rozhodovací sféru.

Nový policy paper shrnuje výsledky projektu RILSA Nové formy zaměstnávání – past či budoucí cesta?. Věnuje se českým digitálním pracovním platformám a jejich obchodním modelům.
Z analýzy 95 českých digitálních pracovních platforem vyplývá, že téměř 100 % pracovníků, kteří pracují pro české digitální pracovní platformy, je sebezaměstnaných. Toto uspořádání vztahů mezi digitálními pracovními platformami a jejich pracovníky nutně přináší otázku, zda a do jaké míry je v tomto typu podnikání běžný švarcsystém.
K podpoře snah, aby se z platformové práce nestala prekérní forma zaměstnávání, policy paper doporučuje například důslednější kontroly prováděné Státním úřadem inspekce práce, zapojení odborů do ochrany platformových pracovníků, certifikaci digitálních pracovních platforem, redefinici závislé práce a legislativní zakotvení statusu platformového pracovníka.

Kategorie Aktuality CZ.