časopis je členěn na dvě části zhruba o stejném rozsahu. Rubriky jsou členěny podle formy, nikoli podle obsahu, lze zavádět i další. Rozsah rubrik je flexibilní.

První část tvoří rubrika Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy, kam jsou zařazovány příspěvky, které podléhají recenznímu řízení. O zařazení příspěvků do této rubriky rozhoduje redakční rada na základě jeho výsledků.

Druhá část obsahuje příspěvky, které recenznímu řízení nepodléhají a jsou zařazovány do následujících rubrik (počet může být podle potřeby rozšířen):

 • Z Evropské unie (novinky z EU i jednotlivých států EU)
 • Projekty podporované EU
 • Statistiky a analýzy (okomentované oficiální statistiky)
 • Poznatky z praxe
 • Zajímavosti ze zahraničního tisku
 • Informační servis čtenářům – členění do podrubrik:
  • Recenze (recenze zajímavých publikací)
  • Z domácího tisku
  • Ze zahraničního tisku
  • Novinky z knihovního fondu