Distribuce a předplatné:

SEND Předplatné spol. s r.o.
Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9
e-mail: send@send.cz
tel.:  225 985 225, 777 333 370