Dokumentační zpravodaj knihovny RILSA je vydáván s dvouměsíční periodicitou. Zachycuje široké spektrum odborné literatury a dokumentů z oblasti sociální politiky.

Dokumentační zpravodaj registruje formou bibliografických údajů a anotací jednak přírůstky v knihovně RILSA, jednak výběr článků z českých i zahraničních odborných časopisů orientovaných na sociální politiku. Významnou součástí každého čísla zpravodaje jsou rovněž dokumentačně zpracované vybrané publikace nastiňující současnou situaci sociální politiky v mezinárodním a unijním kontextu (zejména dokumenty z produkce Evropské komise, Eurofondu či OECD a z odborně relevantních internetových knihoven, např. Wiley Online Library).

Dokumentační zpravodaj je určen především čtenářům z řad odborníků a studentů sociálních věd, kteří se s jeho pomocí mohou rychle zorientovat v aktuálních publikacích věnujících se otázkám sociálního, důchodového, úrazového a nemocenského zabezpečení, zabezpečení v nezaměstnanosti, nemocenského pojištění, sociální pomoci, trhu práce, péče o rodinu a děti, ekonomického rozvoje, daní a mezd. Dokumentační zpravodaj přibližuje publikace věnované problematice chudoby a životní úrovně, vzdělávání a personálního výcviku, migrace a integrace cizinců.