A. VYHLEDÁVÁNÍ DOKUMENTŮ

Otevře se vyhledávací tabulka, která umožňuje zadávat různá rešeršní kritéria:

1) Pole Prohledávat: zde můžete kliknutím na šipku volit různé druhy dokumentů, doporučujeme ponechat zadání Všechny dokumenty

2) Do dalších políček lze zapisovat hledané termíny (bez diakritiky) a kombinovat je pomocí operátorů: a současně (AND), anebo (OR), a současně ne (NOT).

Vyhledávací položky lze klepnutím na šipku vedle položky Základní slovník blíže specifikovat, tzn. že můžete vyhledávat podle

  • autorů;
  • klíčových slov – deskriptorů (viz tématický přehled deskriptorů): 
  • zemí, kterých se hledaná problematika týká;
  • roku vydání;
  • kódu jazyka, ve kterém je dokument publikován (viz kódy jazyků): 
  • kódu země, ve které byl dokument vydán (viz kódy zemí): 
  • ISSN časopisu (viz seznam zpracovávaných periodik):
  • signatury dokumentu;
  • vydavatelství;
  • názvu časopisu (viz seznam zpracovávaných periodik):

Pokud necháte položku Základní slovník, bude se zadaný výraz hledat ve všech polích zdokumentovaného záznamu. Vedle této položky je zřejmě nejvýhodnější vyhledávání podle autora (pokud ho známe) a samozřejmě podle klíčových slov – deskriptorů.

3) Po zadání rešeršního kritéria klikněte na políčko Hledat a zobrazí se výsledek vyhledávání.

Kliknutím na ikonu  se zobrazí přehled jednotlivých záznamů,
kliknutím na ikonu se zobrazí konkrétní záznam.

Pokud je v záznamu viditelné pole Fulltext, lze tento dokument stáhnout (jde především o publikace VÚPSV, které jsou většinou publikovány ve formátu  ).

B. PROHLÍŽENÍ DOKUMENTŮ

V této položce lze dokumenty prohlížet buď podle typu dokumentu, nebo podle vybraných položek (autoři, klíčová slova, vydavatelství, země, čísla dokumentů, signatury). V rámci jednotlivých položek jsou termíny řazeny abecedně.

Prohlížení dokumentů je velmi výhodné pro vyhledávání materiálů podle autorů.

C. IDENTIFIKACE DOKUMENTŮ

Pro identifikaci dokumentu a jeho následné fyzické vyhledání ve fondu knihovny stačí uvést Signaturu (u materiálů, kterým je přiřazena) nebo u ostatních materiálů údaje zobrazené v první části tabulky vyhledaného dokumentu, např.

NOVOTNÁ, Zdena
S čím odejdeme do důchodu?. – In: Sondy odborových svazů. – č. 5(1994), – s. 1. obr.

Pro články dokumentované z denního tisku platí stejné pravidlo, důležitým údajem je datum vydání, podle kterého jsou novinové články archivovány, např.

S důchody mají pomoci cizinci. Vláda plánuje nalákat dělníky ze zahraničí. – In: MF Dnes. – ISSN 1210-1168 – Roč. 11, č. 275(27.11.2000), – s. 1.