A. VYHLEDÁVÁNÍ DOKUMENTŮ

Otevře se vyhledávací tabulka, která umožňuje zadávat různá rešeršní kritéria:

1) Pole Prohledávat: zde můžete kliknutím na šipku volit různé druhy dokumentů, doporučujeme ponechat zadání Všechny dokumenty

2) Do dalších políček lze zapisovat hledané termíny (bez diakritiky) a kombinovat je pomocí operátorů: a současně (AND), anebo (OR), a současně ne (NOT).

Vyhledávací položky lze klepnutím na šipku vedle položky Základní slovník blíže specifikovat, tzn. že můžete vyhledávat podle

Pokud necháte položku Základní slovník, bude se zadaný výraz hledat ve všech polích zdokumentovaného záznamu. Vedle této položky je zřejmě nejvýhodnější vyhledávání podle autora (pokud ho známe) a samozřejmě podle klíčových slov – deskriptorů.

3) Po zadání rešeršního kritéria klikněte na políčko Hledat a zobrazí se výsledek vyhledávání.

Kliknutím na ikonu  se zobrazí přehled jednotlivých záznamů,
kliknutím na ikonu se zobrazí konkrétní záznam.

Pokud je v záznamu viditelné pole Fulltext, lze tento dokument stáhnout (jde především o publikace VÚPSV, které jsou většinou publikovány ve formátu  ).

B. PROHLÍŽENÍ DOKUMENTŮ

V této položce lze dokumenty prohlížet buď podle typu dokumentu, nebo podle vybraných položek (autoři, klíčová slova, vydavatelství, země, čísla dokumentů, signatury). V rámci jednotlivých položek jsou termíny řazeny abecedně.

Prohlížení dokumentů je velmi výhodné pro vyhledávání materiálů podle autorů.

C. IDENTIFIKACE DOKUMENTŮ

Pro identifikaci dokumentu a jeho následné fyzické vyhledání ve fondu knihovny stačí uvést Signaturu (u materiálů, kterým je přiřazena) nebo u ostatních materiálů údaje zobrazené v první části tabulky vyhledaného dokumentu, např.

NOVOTNÁ, Zdena
S čím odejdeme do důchodu?. – In: Sondy odborových svazů. – č. 5(1994), – s. 1. obr.

Pro články dokumentované z denního tisku platí stejné pravidlo, důležitým údajem je datum vydání, podle kterého jsou novinové články archivovány, např.

S důchody mají pomoci cizinci. Vláda plánuje nalákat dělníky ze zahraničí. – In: MF Dnes. – ISSN 1210-1168 – Roč. 11, č. 275(27.11.2000), – s. 1.