Ing. Sylva Höhne

Funkce:
Profese: výzkumná pracovnice
E-mail:
Telefon: +420 211 152 742
Mobil:
Oddělení: Rodinná politika
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:

Nejvyšší vzdělání:
2002, Ing. ekonomie, Fakulta národohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze

Odborné zaměření:
životní úroveň rodiny, státní sociální podpora, finanční podpora rodiny, ekonomické podmínky, rodinná politika, harmonizace rodiny a zaměstnání, služby péče o děti předškolního a školního věku

Členství v radách a komisích:
2012, 2013, 2015: členka Hodnotícího týmu soutěže Obec přátelská rodině vyhlašované MPSV