Kristýna Janurová, MA

Funkce:
Profese: výzkumná pracovnice - na rodičovské dovolené
E-mail:
Telefon: +420 211 152 745
Mobil:
Oddělení: Rodinná politika
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:

Nejvyšší vzdělání:
2012, MA, International Migration and Ethnic Relations, Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle
2010, Bc., Sociologie a sociální politika, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Odborné zaměření:
rodina, rodinná politika, migrace z území ČR, transnacionalismus, bezdomovectví

Pedagogická činnost:
2015 - dnes: Contemporary trends in migration studies (a discussion seminar), Přírodovědecká fakulta UK

Odborné stáže:
březen 2016: Leibniz Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Regensburg, Německo, Fellowship Program
2009-2010, University of Warwick, sociologie, akademické studijní stipendium