Ing. Martin Holub, Ph.D.

Funkce:
Profese: výzkumný pracovník - vedoucí výzkumného týmu
E-mail:
Telefon: +420 211 152 762
Mobil:
Oddělení: Sociálně pojistné systémy
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:

Nejvyšší vzdělání:
2008, Ph.D., ekonomie, Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická, Praha
2001, Ing., ekonomie, Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická, Praha

Odborné zaměření:
sociální ochrana, sociální zabezpečení, sociální pojištění, důchodové pojištění, nemocenské pojištění, sociální služby, mezinárodní komparace sociální ochrany

Členství v radách a komisích:
člen Rady VÚPSV, v. v. i.
místopředseda Komise pro spravedlivé důchody – od 2019
člen ediční rady časopisu Acta Oeconomica Pragensia - od 2010