Číslo  Název  Období
IP70618 Okolnosti nároku na náhradní výživné a sociálně ekonomická situace jeho příjemců 2022-2022 
IP70620 Zpráva o rodině 2023 2022-2023 
915022 Přístup dětí se specifickými potřebami k předškolní péči 2022-2023 
IP70616 Využívání a fungování institutu svěření do péče jiné osoby (svěřenectví) v praxi 2021-2022 
UP691820 Obohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci rodinné politiky 2020-2023 
691920 Dopady pandemie COVID-19 na sólo rodiče 2020-2022 
IP70607 Zpráva o rodině 2019-2020 
IP70612 Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče 2019-2023 
IP70608 Identifikace bariér v přístupu romských dětí ke zprostředkování náhradní rodinné péče 2018-2020 
IP70611 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky (Bulletin) 2018-2022 
IP70610-13 Výzkum bezdomovecké populace v ČR s přihlédnutím k ekonomické aktivitě v závislosti na fázích životního cyklu 2018-2021 
IP70604 Hodnocení působení daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě na sociálně-ekonomickou situaci rodin s dětmi, včetně vyhodnocení možných synergických efektů obou nástrojů podpory 2018-2018 
IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů 2018-2022 
DZ626317 Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti 2017-2018 
58/2017 Vypracování a aktivní participace na Koncepci rodinné politiky hl. m. Prahy 2017-2017 
NF-CZ13-PDP-2-002-01-2014 Analýza kvality a dostupnosti specializovaných pobytových sociálních služeb pro dospělé oběti domácího násilí 2016-2016 
523 Zpráva o rodině 2016-2017 
522 Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu I. - II. 2016-2017 
531 Dopad úmrtí do socio-ekonomické situace domácnosti 2016-2017 
512 Tři pilíře bezpečí 2015-2016 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 40 další