Číslo  Název  Období
IP70714 Výzkum zaměřený na vyhodnocení činnosti sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu ke struktuře a potřebám jejich klientů 2022-2024 
IP70707 Kvalita výkonu sociální práce v ČR - vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace 2020-2022 
NF691620 Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti 2020-2024 
IP70310 Hodnocení účelnosti využití státního příspěvku na výkon pěstounské péče na činnosti realizované v rámci doprovázení osob pečujících a osob v evidenci, vyčíslení nákladů na jednotlivé činnosti, které jsou součástí doprovázení 2020-2020 
IP70512 Mezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, v Německu a v Rakousku 2020-2020 
UP691319 Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe 2019-2020 
626819/2019 Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce se zřetelem na specifika zaměstnávání odsouzených osob a osob se záznamem v trestním rejstříku – fáze II 2019-2019 
IP70704 Výzkum atraktivity oboru sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce 2018-2019 
IP70702 Výzkum etických dilemat, hodnot a principů sociální práce 2018-2019 
DZ626418 Sociodemografická analýza SO ORP Lovosice 2018-2018 
IP70507 Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity. 2018-2019 
626618/2018 Analýza překážek v zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce a možnosti jejich pracovního uplatnění; vliv a podpora sociálního dialogu 2018-2018 
IP70202 Vyhodnocení vhodných přístupů sběru etnicky senzitivních dat v prostředí ČR 2018-2020 
IP70506 Parametrické změny a systémové reformy v zahraničních důchodových systémech 2018-2022 
UP690918 Nové přístupy k zajištění dostupnosti sociálních služeb na regionální úrovni 2018-2019 
UP691018 Provádění depistáže a následné stanovení cílů pomoci sociálními pracovníky obecních úřadů 2018-2020 
IP70509 Ekonomická situace seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb 2018-2019 
IP70510 Zjištění ekonomické situace osob se zdravotním postižením v pobytových zařízeních sociálních služeb 2018-2019 
IP70511 Zjištění bariér a potřeb osob ohrožených závislostmi (alkohol, ilegální drogy a patologické hráčství) 2018-2019 
IP70508 Výzkum integrace osob propuštěných z VTOS 2018-2019 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 99 další