2022
Já jsem právně úplně mimo NEŠPOROVÁ, Olga
Dopady pandemie na sólo rodiče a jejich potřebu neformální pomoci HÖHNE, Sylva - ŽÁČKOVÁ, Lucie
Dopady pandemie covidu-19 na sólo rodiče HÖHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana - SVOBODOVÁ, Kamila - CHLAPEC, Dominik - RAČÁKOVÁ, Ivana
Stabilita rodiny a porozchodová péče o děti ve veřejném mínění PALONCYOVÁ, Jana - HÖHNE, Sylva - BARVÍKOVÁ, Jana - ŽÁČKOVÁ, Lucie - JANUROVÁ, Kristýna
Zprostředkování náhradní rodinné péče u dětí romského etnika BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana
Náhradní výživné HÖHNE, Sylva - KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ, Naděžda - PALONCYOVÁ, Jana
Faktory ovlivňující reprodukční plány v době pandemie covidu-19 PALONCYOVÁ, Jana
Family Formation in Changing Economic and Societal Conditions in the Czech Republic KUCHAŘOVÁ, Věra
Úplné rodiny s dětmi KUCHAŘOVÁ, Věra - NEŠPOROVÁ, Olga - SVOBODOVÁ, Kamila - HÖHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana
Role romské etnicity v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana
2021
Dopady pandemie na sólo rodiče - první výsledky výzkumu HÖHNE, Sylva
Bezdětní a postoje k rodičovství PALONCYOVÁ, Jana
Hodnota rodiny a rodičovství a preferovaný způsob života vs. realita partnerských a rodičovských drah (Z výzkumných poznatků týmu pro rodinnou politiku VÚPSV v roce 2020) KUCHAŘOVÁ, Věra
Podoba české rodiny v postmoderní době HOZOVÁ, Leona
Proměny státní rodinné politiky od devadesátých let XX. století KUCHAŘOVÁ, Věra
Využívání a fungování institutu svěřenectví do péče jiné osoby (svěřenectví) v praxi HOZOVÁ, Leona - KYZLINKOVÁ, Renata
Bezdětní a postoje k rodičovství PALONCYOVÁ, Jana - HÖHNE, Sylva - KUCHAŘOVÁ, Věra - ŽÁČKOVÁ, Lucie - HAŠKOVÁ, Hana - LUKIĆ, Aco
Homoparentální rodiny NEŠPOROVÁ, Olga
Metodika indikátorů komplexního výzkumu o situaci rodin s dětmi HÖHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana - ŽÁČKOVÁ, Lucie
Péče a výživa dětí po rozchodu rodičů podle výsledků opatrovnických řízení HÖHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 291 další