V této rubrice zveřejňuje VÚPSV, v. v. i., infografiky, tedy krátké dokumenty sdělující výsledky výzkumu přehlednou vizuální formou: prostřednictvím grafů, diagramů, map atp.

 

Náklady práce v ČR, EU a USA - Monitoring nákladů práce shrnuje roztříštěná data ze států Evropské unie a z USA v oblastech nákladů práce, podílu práce na nákladech a jednotkových nákladů práce  a rovněž data ze sféry zdanění práce ve vazbě na financování sociálního a zdravotního zabezpečení. Pro vystižení střednědobých trendů se data týkají období let 2012–2017. S ohledem na metodickou roztříštěnost sledování nákladů práce mezi zdroje monitoringu patří zejména aktuální a mezinárodně srovnatelná data z Eurostatu, konkrétně statistika práce a národní účty, Státní závěrečný účet České republiky, dále data z OECD a z U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. Zpracování údajů a propočty se opírají o metodiku certifikovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí v roce 2013 „Sledování nákladů práce a práce jako výrobního faktoru v České republice a v zahraničí“. Dvouleté zpoždění výsledků vyplývá z termínů zpracování vstupních údajů Eurostatem a Českým statistickým úřadem.