2022
Prvotní vyhodnocení kvality výkonu sociální práce v ČR provedené v roce 2022 HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga - TRBOLA, Robert
Epidemie covidu-19 a nerovná distribuce příjmů v krajích České republiky ČERVENKA, Filip - BERAN, Vlastimil - BÍLKOVÁ, Diana
Analytická zpráva o územní distribuci romské populace podle dat z cenzu 2001 a 2011 ŠIMÍKOVÁ, Ivana - FÓNADOVÁ, Laura - KATRŇÁK, Tomáš
2021
Situace na pracovním trhu v České republice se zřetelem na zaměstnance pobírající hrubou měsíční mzdu na úrovni minimální mzdy BÍLKOVÁ, Diana - BERAN, Vlastimil - ČERVENKA, Filip
Prohloubení a aktualizace metodiky Náklady na nezaměstnaného I JAHODA, Robert
Analýza obsahu práce - cesta ke spravedlivému hodnocení náročnosti prací ve veřejné správě ORNSTEIN, Richard
The Give Textbook - Career Guidance for Clients in New Forms of Work, Challenges and Solutions VÁŇOVÁ, Jana - GÖTZ, Rudolf - HAYDN, Franziska - KLEIN, Rosemarie - REUTTER, Gerhard
Vyhodnocení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v letech 2019 a 2020, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané HORA, Ondřej - HORÁKOVÁ, Markéta - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - SIROVÁTKA, Tomáš - SUCHANEC, Miroslav - TRBOLA, Robert
Strategie zaměstnavatelů v období pandemie covidu-19 VYHLÍDAL, Jiří
Industrial relations and social dialogue LEHMANN, Štěpánka - VEVERKOVÁ, Soňa
Industrial relations and social dialogue KYZLINKOVÁ, Renata
Systémová doporučení pro zavedení modularizace rekvalifikací v prostředí ÚP ČR - procesní, legislativní změny KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena
Doporučení pro financování modulově postavených rekvalifikačních kurzů směřujících k získání profesních kvalifikací v rámci Národní soustavy kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena
Návrh úprav procesů posuzování věcné náplně a skladby akreditovaných programů směřujících k získání profesní kvalifikace se zapojením zaměstnavatelů KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena
Návrh pravidel procesu nastavení optimální délky a formy modulových rekvalifikačních kurzů vedoucích k získání profesních kvalifikací v rámci Národní soustavy kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena
Peer Country Comments Paper - Czechia VEVERKOVÁ, Soňa
Legislativní analýza sběru etnicky senzitivních dat z hlediska ochrany osobních údajů GABRIŠOVÁ, Veronika
2020
Systém dalšího vzdělávání a pojetí rekvalifikací jako součásti dalšího vzdělávání KOTÍKOVÁ, Jaromíra - ŠŤASTNOVÁ, Pavlína - PETRÁŠEK, Josef
Studie Best practice ŠŤASTNOVÁ, Pavlína - KOTÍKOVÁ, Jaromíra - ŠILHÁN, Klaudius - HANNAN, Thomas - ZEHETNER, Karl
Country Report VÁŇOVÁ, Jana
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 63 další