Otcovská (rodičovská) dovolená

9.8.2007
Kořánová Marie, Kuchařová Věra Vytvoření koncepčně promyšleného a kvalitního sytému podpory rodin vyžaduje i úvahy o koncepci sociálních dávek. K […]