Z výsledků výzkumu v roce 2009

8.6.2010
Vědecko výzkumná činnost VÚPS, v. v. i., v roce 2009 navazovala na předchozí výzkumnou činnost a byla realizována v rámci […]

Obce a veřejná služba

8.6.2010
Petr Beck, Petr Niederle Institut veřejné služby byl implementován do systému pomoci v hmotné nouzi zákonem č. 382/2008 Sb., kterým […]