Jak posílit inkluzivitu trhu práce

9.12.2011
Experti EU Network of Independent Experts on Social Inclusion (NTC) vypracovali ve spolupráci s Applica a ÖSB v rámci programu […]

Výplata dávek v hmotné nouzi formou poukázek

9.12.2011
Romana Provazníková V článku jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření uskutečněného v únoru 2011 mezi obcemi způsobilými k vyplácení dávek pomoci […]