Z výsledků výzkumu v roce 2014

8.4.2015
Vědecko-výzkumná činnost VÚPSV, v. v. i., v roce 2014 navazovala na předchozí výzkumné aktivity a v souladu se schváleným materiálem […]

Děti, penze a pojistné

8.4.2015
Jaroslav Vostatek V řadě zemí vznikla situace, že „chybí“ děti, které by v budoucnu měly financovat veřejné penze svých rodičů. […]