Možnosti a limity inkluzivního dobrovolnictví

12.10.2017
Tereza Pospíšilová, Aneta Marková Abstrakt Dobrovolnictví je fenomén, který již přinejmenším dvě desetiletí budí zájem badatelů ze společenskovědních disciplín, představitelů […]