Etika pro sociální služby

12.6.2018
Klára Kovářová Článek je příspěvkem do diskuse o opodstatnění etického poznání v sociálních službách. Věnuje se otázkám, čím je etika […]