Z výsledků výzkumu v roce 2018

12.6.2019
r. 2018 byl vodítkem vědeckovýzkumné činnosti VÚPSV, v. v. i., „Plán výzkumné činnosti na r. 2018“. Plán byl zaměřen na […]

České důchody

12.6.2019
Vladimír Barák Potůček, Martin: České důchody. Praha: Karolinum, 2019. 182 stran. ISBN 978-80-246-4236-9.