Novinky z činnosti VÚPSV

25.8.2021
Na jaře vyšlo několik publikací, které výzkumní pracovníci VÚPSV publikovali ve spolupráci s unijní agenturou Eurofound.

Zaměstnávání lidí 50+

25.8.2021
Kateřina Legnerová − Marie Dohnalová Tématem příspěvku je změna zaměstnání u osob starších 50 let. Autorky provedly výzkum, jehož cílem […]

Česká rodinná politika: Quo vadis?

25.8.2021
Jaroslav Vostatek Abstrakt Cílem příspěvku je prověřit a uvést na pravou míru přepočtené údaje o délce placené mateřské a rodičovské […]