Covid-19: velký reset

5.5.2022
Jan Mertl Schwab, Klaus − Malleret, Thierry: Covid-19: velký reset. Brno: Riva Publishing, 2021, 274 stran, ISBN 978-80-908322-2-0. Recenzovaná kniha […]

Naše budoucnost je lokální

5.5.2022
Jan Bittner Norberg-Hodge, Helena: Naše budoucnost je lokální: kroky na cestě k ekonomice štěstí. Praha: PeopleComm, 2021, 159 stran, ISBN […]

Logika cti

5.5.2022
Jan Keller Philippe d´Iribarne: La logique de l´honneur. Gestion des entreprises et traditions nationales. Paris: Seuil 1989. Článek pojednává o […]

Nové policy briefs VÚPSV

5.5.2022
Během letošního jara vydal VÚPSV několik dalších policy briefs. V této ediční řadě nabízí stručná shrnutí odborných poznatků a kvalifikovaná […]