VP 2017/004/0083 Industriální vztahy a jejich reakce na nové formy zaměstnávání

Projekt Industriální vztahy a jejich reakce na nové formy zaměstnávání (The adaptation of industrial relations towards new forms of work) řeší rozvoj tzv. nových (atypických) forem zaměstnávání a míru jejich rozšíření v národních ekonomikách. Projekt se současně snaží šířit povědomí o těchto formách zaměstnávání nejen mezi odbornou veřejností, ale i mezi sociálními partnery v Rumunsku, Bulharsku, Chorvatsku, Polsku, Makedonii a České republice.

Nové formy zaměstnávání, definované European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions jako je sdílení zaměstnanců, sdílení pracovního místa, dočasné řízení, příležitostná práce, mobilní práce atd., znamenají pro sociální dialog velkou výzvu, protože mění trh práce a vyžadují, aby všechny subjekty působící na trhu práce, aby na tyto požadavky reagovaly.

Projekt je podpořen Evropskou Komisí (Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion), začal v únoru 2018 a skončí v červenci 2019. Dílčí cíle tohoto projektu, který je řešen v konsorciu Institutul pentru Politici Publice, Rumunsko (leader řešitelského konsorcia), Center for economic development, Bulharsko, Institut za razvoj i međunarodne odnose (Chorvatsko), Instytut Spraw Publicznych, Polsko, Center for Research and Policy Making, Makedonie a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Česká republika jsou:

  • Národní analýzy využívání nových (atypických) forem zaměstnávání v jednotlivých zemích, které jsou členy řešitelského konsorcia (a to včetně analýzy legislativy, rozhovorů se zaměstnavateli, vlastního šetření mezi zaměstnanci atd.).
  • Šíření povědomí o nových (atypických) formách zaměstnávání mezi sociálními partnery včetně vytvoření stručného „Průvodce pro sociální partnery“.
  • Komparace výsledků za jednotlivé země.
  • Tisková konference o výsledcích projektu v jednotlivých zemích a závěrečná mezinárodní konference v Bukurešti, kde budou prezentovány výsledky za jednotlivé země.
Tento materiál je součástí projektu The adaptation of industrial relations towards new forms of work, VP 2017/004/0083, financovaného Evropskou komisí.