Zařízení jeselského typu jsou obecně určena pro děti ve věku od 2 měsíců do 3 let, jejichž rodiče jsou ekonomicky aktivní. V oprávnění k činnosti vydaném Úřadem na ochranu matky a dítěte je stanoveno, od jakého věku přesně může konkrétní zařízení děti přijímat. Rodičům, respektive budoucím rodičům je doporučeno zapsat dítě do jeslí ještě před jeho narozením, většinou v okamžiku, kdy je potvrzeno těhotenství. Některé jesle však přijímají přihlášky až od šestého měsíce těhotenství, čekací doba může být až 1 rok. Doporučeno je podat přihlášky do více jeslí, a to na základě informací místního úřadu nebo samotných jeslí.
Jesle mohou být státní nebo soukromé, bez ohledu na status podléhají všechny kontrole Úřadu na ochranu matky a dítěte (PMI), který dohlíží nad kvalitou péče, prostor a personálu. Zřizovatelem jeslí může být např. obec, departement, nezisková organizace, podnik, pokladna rodinných dávek (CAF). Prostory musí splňovat hygienické a bezpečnostní normy. Vymezena je i kvalifikace personálu, přičemž maximálně čtvrtina personálu pracujícího přímo s dětmi nemusí dané podmínky splňovat. Počet dětí v klasických jeslích je minimálně 20, maximálně 60. V některých jeslích jsou věkově smíšené skupiny, častá jsou však i oddělení podle věku dětí, a to do 1 roku, 1-2 roky, 2-3 roky. Obecně platí, že ve skupinách pro děti mladší 1 roku je maximálně 10 dětí, v odděleních s dětmi staršími 1 roku maximálně 16 dětí. V oddělení pro 10 dětí musí být 2 pečovatelé, tj. 1 pracovník na 5 nechodících dětí, v případě chodících dětí připadají 2 pracovníci na 8 chodících dětí. Od roku 1985 je v kolektivních zařízeních uplatňován tzv. princip postupu – pečující personál se stará o stále stejné děti, i když tyto děti přestupují do „vyšších“ tříd v závislosti na věku. Tím je dle psychologů přechod do jiné třídy pro děti snadnější, výhody to má i pro pečovatele, neboť již většinu dětí a jejich potřeb znají.