V rodinných jeslích jsou sdružovány mateřské asistentky, které poskytují péči maximálně 4 dětem mladším 4 let ve své vlastní domácnosti. Jedná se tak o určitý mezistupeň mezi individuální nerodinnou péčí a kolektivní péčí. Rodinné jesle slouží jako místo setkávání asistentek a dětí jednou nebo dvakrát týdně, a tak tato setkání přispívají k socializaci a rozvoji dětí. Zřízení tohoto typu jeslí povoluje předseda Rady na úrovni departementu na základě doporučení Úřadu na ochranu matky a dítěte (PMI). Zřizovatelem může být obec, sdružení obcí, departement, centrum sociálních služeb, nezisková organizace, podnik apod. Tento typ zařízení je oproti např. klasickým jeslím s pravidelným režimem možné zřídit v relativně kratší době a s nižšími náklady.