Jedná se o kolektivní zařízení, které může navštěvovat maximálně 10 dětí ve věku do 6 let. Mikrojesle jsou zakládány od roku 2007. V porovnání s klasickými jeslemi jsou tedy tato zařízení menší, díky nižšími počtu dětí mohou více vyhovět např. časovému rozvrhu rodin. Pečující personál (při počtu 10 dětí minimálně 3 osoby, více než 3 děti 2 osoby) může mít kvalifikaci mateřské asistentky s licencí déle než 5 let, nebo může jít o odborníky s výučním listem v oboru péče o děti (získán po 2 letech specializace přibližně v 16 letech) s praxí minimálně 2 roky. Hlavní rozdíl mezi mikrojeslemi a klasickými jeslemi spočívá tedy kromě počtu dětí v nižších nárocích na odbornost pečujících osob, v nižších nárocích na prostory (může jít o dům, byt, prostory musí vyhovět bezpečnostním a hygienickým požadavkům, vhodnost posuzuje Úřad na ochranu matky a dítěte, minimální velikost prostor je dána 100 m2, venkovní prostory jsou doporučeny). Méně náročná kritéria vedou k rychlejšímu a méně finančně náročnému založení tohoto typu zařízení, což umožňuje lépe reagovat na poptávku v dané lokalitě.