Současné formy péče

Metodiky pro poskytovatele:

Barvíková, Jana – Paloncyová, Jana. Praha: VÚPSV, v. v. i., 2014.

Kuchařová, Věra – Peychlová, Kristýna – Svobodová, Kamila. Praha: VÚPSV, v. v. i., 2014.

Metodiky pro rodiče:

Barvíková, Jana – Paloncyová, Jana. Praha: VÚPSV, v. v. i., 2014.

 Kuchařová, Věra – Peychlová, Kristýna. Praha: VÚPSV, v. v. i., 2014.

Služby péče o děti – návrhy inovací

Individuální péče:

Barvíková, Jana – Paloncyová, Jana. Praha: VÚPSV, v. v. i., 2014.

Barvíková, Jana – Paloncyová, Jana. Praha: VÚPSV, v. v. i., 2014.

Praha: VÚPSV, v. v. i., 2014.

Barvíková, Jana – Paloncyová, Jana. Praha: VÚPSV, v. v. i., 2014.

Praha: VÚPSV, v. v. i., 2014.

Praha: VÚPSV, v. v. i., 2014.

Kolektivní péče:

Kuchařová, Věra – Peychlová, Kristýna. Praha: VÚPSV, v. v. i., 2014.