(čtvrtletní aktualizované údaje)

Část údajů je založena na publikacích popř. internetových přehledech různých institucí, zejména ČSÚ, MF, ČNB a MPSV, jsou však též v tomto přehledu přebírány a soustředěny pro větší pohodlí uživatelů. Příslušné údaje jsou uváděny ve formě dlouhodobých časových řad a doplněny  o další propočty vzájemných vazeb mezi ukazateli, spolu s přehledy nejvýznamnějších údajů z oblasti sociální, daní a pojistného, sestavených VÚPSV na bázi platné legislativy.

Aktualizace údajů: leden 2021
Případné dotazy: Ing. Sylva Höhne

Kromě této čtvrtletní verze jsou dané ukazatele v souhrnné podobě (vč. mezinárodních srovnání) publikovány v roční periodicitě i v tištěné formě vždy v květnu příslušného roku

Poslední vydání:

 

 

VYBRANÉ EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 1990 – 2019 (I. – IV.Q 2020)

 

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM
  (1990 – 2019)
  (1990 – 2019)
  v % (1990 – 2019)
(1991 – 2020)
  (1993 – 2019)

 

DEMOGRAFICKÉ UKAZATELE (1990-2019)

 

Grafy
(údaje za období 1990 – 2019)
(údaje za období 1990 – 2019)
(údaje za období 1990 – 2019)
(údaje za období 1990 – 2019)
(údaje za období 1990 – 2019)
(údaje za období 1990 – IV.Q 2020)
(údaje za období 1990 – 2019)
(údaje za období 1990 – 2019)
(údaje za období 1990 – 2019)
(údaje za období 1990 – 2019)